درب اتوماتیک شیشه ای – درب اتوماتیک کرو

درب اتوماتیک کرو اسلایدینگ ( Curve Sliding Door  )

درب اتوماتیک کرو در مدل و طرح های متنوع ، زیر مجموعه ای از درب اتوماتیک شیشه ای میباشد.

انواع درب اتوماتیک کشویی

  1. درب اتوماتیک کشویی تک لنگه و دو لنگه متحرک ساده Sliding Door
  2. درب اتوماتیک کشویی تک لنگه و دو لنگه متحرک سنگین Sliding Door
  3. درب اتوماتیک کشویی دو لنگه و چهارلنگه متحرک سیستم تلسکوپیTelescopic Sliding Door
  4. درب اتوماتیک کشویی کامل و نیمه سیستم کرو اسلایدینگ Curve Sliding Door
  5. درب اتوماتیک کشویی کامل بازشو ( فرار ) Break Out Sliding Door
  6. درب اتوماتیک کشویی مثلثی Angular Sliding Doorg
  7. درب اتوماتیک کشویی مایل Inclined Sliding Door

در خصوص درب های اتوماتیک کشویی مطالب زیادی نوشته شده است ، اینجا در این مقاله مختصرا به سیستم درب اتوماتیک کشویی کرو ( Curved Sliding Door ) می پردازیم.

این نوع سیستم درب اتوماتیک شیشه ای بدلیل ساختار ظریف و زیبا و عملکزد حرکتی ، توجه بسیاری از سازندگان و معماران را به خود جلب نموده است. ظاهری زیبا با قوس قابل تعریف ، نمای شیشه ای با رنگ پروفیل و شیشه ، بنا به نظریه معماران و طراحان ، مناسب جهت پرت حرارتی ، باعث استفاده از این نوع درب ها گردیده است.

مشخصات درب اتوماتیک کرو

سیستم درب اتوماتیک کرو جهت ورودی های با قوس کم و زیاد در دو حالت ۲ لنگه متحرک ( قوس دار ) در بعضی مواقع خاص که فضای ورودی محدود میباشد ، لنگه های متحرک بر روی پانل های فیکس ، از جمله دیوار و نمای شیشه ای حرکت می نماید. در این حالت کل فضای ورودی محل تردد خواهد بود.

در حالت ۴ لنگه متحرک ( دایره کامل ) محفظه ای دایره ای با ۴ لنگه متحرک و ۲ لت ثابت در کناره ها بصورت قوسی ، مجموعه درب اتوماتیک کشویی کرو را تشکیل می دهد. سقف کاذب متحرک که کل سیستم ها داخل آن می باشد. سیستم اپراتورها نیز بصورت کرو طراحی شده است.

در سیستم درب اتوماتیک کشویی کرو در حالت قوس دار تا نیم دایره کامل ( ۱۸۰ درجه ) عرض ورودی مفید بین ۳۰۰۰-۸۰۰ میلیمتر در ارتفاع مفید ورودی نیز ۲۰۰۰-۳۰۰۰ میلیمتر در حالت استاندارد تعریف و تعیین میگردد. همچنین وزن مجاز هر لنگه متحرک نیز در حالت نرمال ۱۲۰ کیلوگرم می باشد.

در سیستم درب اتوماتیک کشویی کرو با قوس قرینه تا دایره کامل ، ( ۳۶۰ درجه ) عرض مفید ورودی بین ۸۰۰-۲۳۰۰ میلیمتر در حالت استاندارد تعریف و تعیین میگردد. در اینحالت نیز وزن مجاز هر لنگه متحرک در حالت نرمال ۱۲۰ کیلوگرم میباشد.

در سیستم درب های اتوماتیک کرو ، زمان باز ماندن ، سرعت باز شدن ، سرعت بسته شدن کاملا تعریف شده و قابلیت تنظیم را دارا میباشد.

 

دیدگاه ها بسته شده است