قیمت برخی فلزات در بورس فلزات لندن – دوشنبه ۱۶ مردادماه

دیدگاه ها بسته شده است