شرایط احراز نمایندگی رسمی شرکت آلومات

 • داشتن اطلاعات کافی از بازار محصول
 • داشتن شرایط مالی و اعتباری جهت نمایندگی
 • دارا بودن دانش فنی لازم
 • تجربه کافی در امر فروش محصول
 • خوشنامی در کار
 • داشتن کادر فروش و افراد متخصص درامر فروش و بازاریابی
 • توانایی مدیریتی بالا
 • داشتن سابقه در اخذ نمایندگی از سایر بنگاه ها
 • سطح روابط عمومی بالا
 • بالا بودن سطح آموزش کادر فروش
 • زیر ساخت مناسب برای دفتر نمایندگی (ارتباطات تلفنی، فکـس و اینترنت)
 

 مدارک مورد نیاز برای عقد قرارداد نمایندگی رسمی با شرکت آلومات

 • کپی از آخرین اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس در روزنامه رسمی
 • کپی از شناسنامه اعضاء و دارندگان حق امضاء شرکت
  رزومه های کاری شامل :

 •  تعداد پرسنل به همراه میزان تحصیلات و سمت هر یک.
 • سوابق کاری شرکت و اشخاص و نام محصولاتی که در حال حاضر بازاریابی می شوند.
 • مترا‍ژ دفتر یا نمایشگاه
 • آدرس دقیق محل دفتر نمایندگی فروش