×

به اشتراک بگذارید

  • دربهای آکاردئونی

سیستم درب آکاردئونی

سیستم ترمال بریک آکاردئونی با عرض 50 میلی متر براي درب هاي تاشو می باشد.

این سیستم قابلیت نصب حداقل 3 و حداکثر 8 لنگه بازشو را دارا بوده و هرلنگه در این سیستم می تواند تا وزن 125 کیلوگرم را

تحمل نماید.

در این سیستم هر لنگه به طول جداگانه می تواند بصورت لولایی باز گردد و همه لنگه ها به صورت تاشو جمع میگردد.

پوشش شیشه اي در این سیستم میتواند یک یا دو جداره باشد.

مقالات مشابه

کیفیت ماندگار است

Aluminum door, window and facade