×

به اشتراک بگذارید

  • ساب فریم آهنی

ساب فریم چارچوب فلزی است که پیش از نصب درب و پنجره درون دیوار قرار میگیرد و به عنوان قاب پنجره معرفی میگردد . 

مزیت نصب فریم آهنی :

یکی از مزیت های فریم آهنی این است که دهانه بسیار دقیقی برای نصب پنجره آلومینیومی ایجاد می نماید که این امر باعث کیپ بودن پنجره و در نتیجه آببندی و هوابندی هر چه بهتر آن می شود .


۰۶ به جهت * ۰۶ استفاده شود.

فریم ۰۶ * ۰۶ و ۰۶ * ۰۶ یا ۰۶ * در ساخت فریم های آهن بهتر است از پروفیل های ۰۶ عایق بندی بهتر پنجره و قابلیت انتخاب انواع پروفیل ها در سطح مقطع های ۰۶ و ۰۶ و ۰۶ میلیمتری بیشتر ۰۶ مقاومت قاب پنجره در مقابل بارهای زنده و مرده بیشتر * توصیه می گردد. همچنین در ساب فریم سایز ۰۶ است و در نتیجه تغییر شکل کمتری رخ خواهد داد.

انواع سایز ساب فریم

بهتر است اندازه نشیمن فریم آهنی با نشیمن چارچوب آلومینیومی مطابقت داشته باشد .

  •  ساب فریم های آهنی میبایست کاملا تراز و شاقول نصب شوند . یعنی پیچیدگی و تابیدگی و خمیدگی نداشته باشند .
  • ساب فریم های آهنی در هنگام نصب میبایست از طریق ساپورت گیری کاملا مهارو فیکس گردند ، بطوری که اجرای نازک کاری تغییری در ابعاد آن ایجاد نکند و یا جابجا نشوند
  • ساب فریم به گونه ای نصب گردد که ( سطح داخلی آن دقیقا همباد مصالح داخل و بیرون شود . ) ساب فریم همباد سنگ و سرامیک و گچ نصب گردد 
  • برای جلوگیری از شکم دادن و یا تغییر شکل ساب فریم میبایست چهار گوشه آن بوسیله میلگرد و یا تسمه مهار شوند . 
  •  برای عرض و ارتفاع های بالای ۰ متر علاوه بر این کار لازم است شکم دادن ( ساب فریم بوسیله استفاده از ستون موقت ) قوطی 2۶ در 2۶ مهار گردد . 

* عرض های ۰ تا ۰ متر = 1 عدد ستون موقت

* عرض های ۰ تا 5 متر = 2 عدد ستون موقت

* عرض های 5 تا ۰ متر = ۰ عدد ستون موقت

به ازای هر 1 متر ، 1 عدد ستون موقت به تعداد قبل اضافه گردد

نکات مهم درباره مشخصات و نحوه نصب ساب فریم

اینکه ساب فریم همباد دیوار داخل یا وسط ویا همباد بیرون نصب گردد بستگی به نظر طراح و معمار پروژه دارد ولی در صورتیکه ساب فریم همباد دیوار داخلی نصب شود ، برای جلوگیری از دیده شدن قوطی های آهنی و زنگ زدگی های بعد از آن میتوان از رکوب آلومینیومی استفاده کرد که دور تا دور پنجره را پوشش میدهد . 

چرا ساب فریم آهنی باید کاملا تراز و شاقول نصب شوند ؟

در صورتیکه ساب فریم ناتراز و ناشاقول نصب گردد ، عملکرد صحیح درب و پنجره دچار مشکل خواهد شد . بعنوان مثال در پنجره های lift & slide باعث کند حرکت کردن و سفت شدن لنگه بازشو میشود . در برخی موارد احتمال دفرمه شدن پنجره نیز وجود دارد .

تهیه و تنظیم : مصطفی مطهر طهرانی

محل نصب ساب فریم

مقالات مشابه

کیفیت ماندگار است

Aluminum door, window and facade