×

به اشتراک بگذارید

  • نصب و سرویس درب اتوماتیک

نیاز به علم روز نوین ، بهره مندي و بکارگیري مصالح و متریال هاي جدید در زندگی روزمره امري اجتناب ناپذیر و ضروري میباشد.

استفاده از درب اتوماتیک شیشه اي ، کرکره برقی و آرام بند ها در زندگی روزمره به نوعی جزئی از واجبات گردیده است اما باید

به این نکته توجه داشت که نصب و سرویس درب اتوماتیک حائز اهمیت است.

مطلب مهم در بکارگیري مصالح مورد نظر ، طول عمر مفید سیستم ها ، گارانتی و وارانتی سیستم میباشد.

نصب اصولی و استاندارد ، سرویس و خدمات بهینه و بموقع توسط پرسنل کارآزموده و مجرب ، باعث کارکرد روانتر سیستم در طی

سال ها میگردد.

در بسیاري از موارد صرف هزینه و قیمت ، پیشگیري قبل از خرابی پایین تر از پرداخت هزینه جهت تعمیرات میباشد.

البته همانطوري که اعلام شد ، چنانچه نصب و سرویس درب اتوماتیک توسط متریال و پرسنل کارآزموده و استاندارد صورت

بپذیرد ، مطمئنا پس اندازي در کاهش هزینه و قیمت درب اتوماتیک ، اعم از درب اتوماتیک شیشه اي و کرکره برقی و

حتی جک آرام بند در سالیان را خواهد داشت.

مهمترین موارد در نصب و سرویس درب اتوماتیک شیشه اي ، کرکره اتوماتیک و آرام بند ، سرویس بموقع و طبق برنامه ،

تمیزکاري توسط پمپ باد ، روغن کاري توسط روان کننده هاي مخصوص ، رگلاژ و تنظیم غلطک ها ، تمیزي ریل خصوصا در

مناطق و محیط هاي پر رفت و آمد که در معرض گرد و غبار و خاك هستند ، می باشد.

البته فروشنده و اکیپ اجرایی کارآزموده و مجرب نیز نقش بسزایی در طول عمر سیستم درب اتوماتیک دارد. بعنوان مثال در

محیط هاي پر رفت و آمد بیمارستانی و اداري میزان بازشو درب اتوماتیک مهم میباشد زیرا عرض بازشو مفید در درب اتوماتیک

چنانچه کمتر از حد معمول باشد ، لنگه درب هاي متحرك در معرض ضربه و افتادن و از رگلاژ خارج شدن قرار میگیرند. این

مسئله در دراز مدت به غلطک ها و ریل صدمه وارد می نماید

.

شرکت آلومات با بکارگیري کادري مجرب و کارآزموده ضمن خدمات فروش ، نصب و سرویس به شما ضمانت و گارانتی کلیه

خدمات را در زمینه درب اتوماتیک و آرام بند می دهد.

نکات مهم در نصب و سرویس درب اتوماتیک

مقالات مشابه

کیفیت ماندگار است

Aluminum door, window and facade